Årets chef stolt över sitt offentliga uppdrag
– Vilken fin överraskning. Att mina medarbetare har nominerat känns stort. De har faktiskt inte sagt ett knyst. Det säger vd:n för Regionteater Väst, Susanna Dahlberg, som utsetts till Årets Chef inom Västra Götalandsregionen 2016.

Det var på den regiongemensamma chefsdagen, den 19 oktober, som Susanna Dahlberg fick utmärkelsen ”Årets Chef”. Inför tusen chefskollegor tog hon emot blommor, diplom och en prischeck på 15 000 kronor av regiondirektör Ann-Sofi Lodin och personaldirektör Marina Olsson.

Sedan 2013 är Susanna Dahlberg vd för Regionteater Väst.
– Innan jag gick in i den här funktionen hade jag jobbat i nästan 15 år med scenkonst. Jag var sugen på utveckling och ett chefskap inom mitt eget område var en lockande utmaning. Efter tre år vet jag att jag trivs med att leda och vara vd. Jag har också blivit trygg i att jag inte behöver kunna allt själv. Med mina chefer och medarbetare är jag mycket smartare än när jag är ensam. I mina ögon är delaktighet avgörande för ett bra resultat, säger hon.

Anpassar sitt ledarskap
När Susanna får frågan om vad som kännetecknar en bra chef funderar hon en stund.

– Olika medarbetare behöver olika saker av sin chef. Det kan vara svårt att hantera, jag är ju den jag är med mina styrkor och svagheter. Vad som är bra för en person passar kanske inte en annan. Ibland räcker det att jag är mig själv. För mig faller sig till exempel situationer med samarbete och grupparbete naturligt. Men vill jag vara en bra chef behöver jag kunna anpassa mitt ledarskap och göra sådant som jag är mindre bekväm med.

En av Susannas styrkor är att ha blick för helheten.

– Det lärde jag mig under mina år som producent och projektledare. När det behövs är jag bra på att jämka och kompromissa.

Farlig respekt
Susanna trivs som sagt med sin roll, men den är inte alltid enkel. Vissa utmaningar överraskade henne när hon var ny chef, som det här med respekten.

– Man möts ofta av en sorts artighet som gör att problem inte riktigt når en, och i det ligger en fara. Därför är det viktigt att jobba målmedvetet med att skapa en kultur där det är ok att lyfta problem. Dels tror jag att det handlar om att vara generös och bjussa på sina egna misstag, dels om att ställa krav och visa uppskattning. Jag försöker vara tydlig med att jag vill veta vad medarbetarna tycker – på riktigt – och skapa tillfällen till återkoppling och förbättringsförslag.

– Den där artigheten leder dessutom ofta till att folk ger väldigt mycket utrymme för det man säger. Om man inte aktar sig kan man nog få ett rätt uppblåst ego, säger Susanna med ett skratt.

– I mitt tidigare jobb upplevde jag ofta att jag fick ta i när jag skulle framföra något. När jag sedan sa saker på samma sätt som vd, var det nästan så att jag ramlade framlänges, för det motstånd som jag var van vid saknades.

Regionteater Västs egna utmaningar
Regionteater Väst producerar scenkonst, dans- och teaterföreställningar, och turnerar med dem i Västra Götaland.

– Konsten är en del av vårt demokratiska system och yttrandefriheten. Det är ett viktigt uppdrag, inte minst med tanke på hur världen ser ut idag. Vi ska bidra till integration och människors lika värde. Det tar jag på stort allvar. Jag tycker att alla inom VGR kan vara stolta över att vara del av en offentlig verksamhet som värnar om det gemensamma samhället, säger Susanna.

En av hennes stora utmaningar som chef för just Regionteater Väst är arbetsmiljön.

– Eftersom vi turnerar har vi inte full kontroll över lokalerna där vi framträder. Har lokalerna rätt temperatur? Är golven bra? Är det rent? En annan arbetsmiljöaspekt är själva arbetsbelastningen. Hon säger att det är lätt att vilja mycket. För mycket, ibland.

– Vi får mycket positiv direktrespons från vår publik. Det är vårt stora glädjeämne som inspirerar och sporrar, men våra ambitioner måste balanseras med en hållbar arbetsmiljö. Någon lär ha sagt att chefens roll i en ambitiös organisation är att kunna trösta för att man inte kan göra allt det man vill.  Det är mitt ansvar att skapa en rimlig balans.

Hon avslutar:
– Jag är så stolt över vår verksamhet och mina chefer och medarbetare, och det underlättar för mig i den chefsroll jag har. Att dessa fantastiska människor har valt att nominera mig till årets chef berör mig djupt. Att Västra Götalandsregionen dessutom valt en chef inom kulturen är en stor bekräftelse.

Genom att utse ”Årets Chef” vill Västra Götalandsregionens koncernledning uppmärksamma och belöna chefer som gör utomordentliga insatser för verksamhetens resultat och medarbetare.

Susanna Dahlberg är en chef och ledare som visar mod genom att lyfta angelägna ämnen som utmanar. Under hennes ledning har verksamheten utvecklats mycket och flera föreställningar har fått stor uppmärksamhet både inom scenkonsten i Sverige och utanför landets gränser. Tack vare sin goda förmåga att kommunicera har hon fått medarbetarna att våga tänja på sina gränser och tro på sin förmåga. Hon har förvandlat verksamhetsplanerna till engagerande dokument, vilket lett till delaktighet och en vilja att arbeta mot samma mål, och det finns ett tydligt fokus på uppdraget: Barnen i Västra Götaland. Med sin personlighet, som präglas av både allvar och smittande skratt, har Susanna skapat en trygg arbetsmiljö där medarbetarna säger: ”Vi är glada på vår arbetsplats”.

Susanna om …
·       Hälsa och välbefinnande: Vi måste bli bättre på att ställa rimliga krav. Det är relevant för alla och en utmaning för arbetslivet i stort.
·       Mål och fokus: Medarbetare ska känna igen sig i verksamhetsplaner och måldokument. Lägger man tid på delaktighet när sådana dokument formuleras får man igen det senare.
·       Kommunikation: Som chef vet jag ofta mer än mina medarbetare. Det måste jag ta hänsyn till i kommunikationen. Att stämma av och försäkra mig om att alla förstått är viktigt.
·       Mod: Jag förvånas ibland över den frihet som jag upplever när jag tvingas att vara modig och ta det yttersta ansvaret.
·       Delaktighet: Helt avgörande för resultatet.
·       Allvar och humor: Jag har lätt till skratt. Det kan vara både en styrka och en svaghet. Jag har lärt mig att balansera detta och använda det på ett bra sätt.
 
Artikeln är skriven av Annakarin Johansson Rosengren, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen